FOOD for DOGS -  Bocholt

-  -

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Producten

Al onze prijzen zijn inclusief de BTW tarieven die geldig zijn in Belgie. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de producten op de webshop van FOOD for DOGS .be. Wanneer u een bestelling plaatst via e-mail of via het bestelformulier, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die u kunt vinden op de website www.foodfordogs.be/. Alle prijzen en producten zijn onder voorbehoud van typefouten en misverstanden.

Alle producten van FOOD for DOGS .be zijn nieuw en ongebruikt. Alle rechten die rusten op de door FOOD for DOGS .be geleverde producten moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.


2. Levering

De levering vindt plaats na afspraak van levering in het eigen op de website aangegeven bezorggebied. Wanneer producten op voorraad zijn, is de maximale wachtduur 2 weken. Wanneer producten niet op voorraad zijn, duurt de levering langer. U wordt dan op de hoogte gesteld wanneer u product beschikbaar is. Hierna kunt u besluiten om met de bestelling door te gaan of een ander product dat wel op voorraad is te kiezen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding of korting.

Indien de betaling in gebreke is, behoudt FOOD for DOGS.be de mogelijkheid om de overeenkomst(en) te ontbinden.


3. Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief bezorging.

U kunt uw bestelling contant bij afhalen betalen. Bij speciale bestellingen geldt vooruitbetaling.

Bezorging gebeurd in de aangegeven gemeenten op de website tegen een vaste tarieven. U kunt de tarieven vinden bij “Afhalen en bezorgen".

Alle aanbiedingen en producten van FOOD for DOGS .be zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten. FOOD for DOGS .be behoudt zich het recht op de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften en op voorschrift van leveranciers noodzakelijk is.


4. Bestelling

Wanneer u de bestelling geplaatst heeft en u een bevestiging heeft ontvangen van FOOD for DOGS .be,dan komt er een overeenkomst tot stand. FOOD for DOGS.be behoudt zich de mogelijkheid om zonder opgave van redenen een bestelling niet te accepteren of eventueel extra voorwaarden op te nemen. Mondelinge afspraken zijn niet van toepassing. Afspraken en bestellingen zijn pas geldig wanneer het door beide partijen per e-mail is bevestigd.


5. Aansprakelijkheid

FOOD for DOGS .be is niet verantwoordelijk bij verkeerd gebruik van de producten geleverd door FOOD for DOGS.be.

Op alle producten, overeenkomsten en transacties is het Belgisch Recht van toepassing. Wanneer een geschil niet kan worden opgelost door communicatie tussen beide partijen, wordt er beroep gedaan op het oordeel van een Belgisch Bevoegde Rechter.

De aansprakelijkheid voor FOOD for DOGS.be in zake de overeenkomst is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het product.

FOOD for DOGS .be is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar heeft gesteld. Ook voor schade door foutief gebruik van de producten geleverd door FOOD for DOGS .be, is FOOD for DOGS .be niet aansprakelijk!

De opdrachtgever vrijwaart FOOD for DOGS .be uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.


6. Persoonsgegevens

FOOD for DOGS.be zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. Hierdoor kunnen gegevens aan derden (Bezorgdiensten e.d.) ter beschikking worden gesteld. De verwerking van de persoonsgegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


7. Afbeeldingen

FOOD for DOGS .be probeert bij elk product een afbeelding, tekening, foto, uitleg, etc? te plaatsen. Deze "plaatjes en uitleg" zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Deze "plaatjes en uitleg" gelden bij benadering en zijn indicatief. Aan de kleuren van de producten op plaatjes wordt ook geen recht aan ontleend.


8. Aanbiedingen

Aanbiedingen hebben vaste prijzen. In het begin van elke maand worden de nieuwe aanbiedingen online gezet. De aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Is een aanbieding uitverkocht dan behoud FOOD for DOGS .be zich het recht om de bestelling te weigeren.


9. Retouren

Producten als voeding en ander bederfelijke goederen, worden niet retour genomen. Indien is aangetoond dat de producten niet voldoen aan de overeenkomst, behoudt FOOD for DOGS .be de keuze om een nieuw product te vervangen met het geretourneerde product of om de factuurwaarde van het product terug te geven. 


10. Betaling

Betaling kan geschieden op de volgende manieren:

Contant: Consument kan het verschuldigde bedrag contant voldoen bij afhaling of leveri

• Met kaart: Consument kan het verschuldigde bedrag met kaart voldoen bij afhaling of levering

• Via de bank: Consument kan het verschuldigde bedrag bij voorafbetaling overmaken op

Belgisch bankrekeningnummer: 068 8945923 28 Ten name van: FOOD for DOGS .be IBAN: BE37068894592328 BIC code: GKCCBEBB 

  

11. Voorwaarden Op maat gemaakte Offertes

Bij elke aangevraagde offerte gelden volgende voorwaarden:

- Bij het plaatsen van deze order, die speciaal voor u is afgestemd, geldt dat annulatie enkel mogelijk is tot 4 weken voor de leverdatum.

- Bij annulatie wordt 10%, met een minimaal van 300 euro, van het bedrag ingehouden als administratiekosten en annulatiekosten.

- Indien de annulatie toch plaats vindt in de laatste 4 weken, dan zal 25% van de koopsom worden ingehouden voor administratie- en annulatiekosten met een minimum van 500 euro.